Működés-menedzsment

Alapelvünk, hogy mind a szervezet a pontos helyzetének, mind a vezetés elvárásainak ismerete szükséges ahhoz, hogy az igényeknek megfelelve lehessen válaszokat adni. 
Annak érdekében, hogy megfeleljünk ezeknek az örök követelményeknek, egyben alkalmazzuk a 21. századi technikákat, valamint kidolgoztunk egy a mérésekre alapozott, a működés-működtetést diagnosztizáló módszert. 
A kvalitatív és kvantitatív modellünket digitalizált és automatizált megoldások segítik. Szinte bármilyen szoftverkörnyezettel együtt alkalmazható.

Minden, ami már bizonyított és már klasszikus eszköznek tekinthető, azt a modell részeként alkalmazzuk.

Így kiaknázzuk a felmérések és  kérdőívek lehetőségeit, valamint szervezünk stratégiai, vezetésfejlesztési, kommunikációs, készségfejlesztő, motivációs és működés menedzsment workshop-okat.
Célunk, hogy eszközeinkkel valódi hozzáadott értéket teremtsünk.

Működés-menedzsment tevékenységünk eszköze egy tanácsadási módszer, melyet TIPPS modellnek hívunk. 
Keretrendszerünk egy holisztikus megközelítés, aminek segítségével elemeiben is és átfogó módon is megvizsgáljuk az üzleti események összetevőit: az időt (Time), adatokat (Information), folyamatokat (Process), embereket (People) és rendszereket (System).
Alapvető, egyszerű, mérhető és kiértékelhető kérdéseket és válaszokat alkalmazunk a fejlesztésekhez mind a működtetés, mind a működtetők megsegítésére.
A TIPPS modell az összetevőket, mint önálló komponenseket figyeli meg, de a válaszok érdekében szintetizálja azokat. Az elemzéseket lehet akár egy-egy eseményre vetíteni, de akár al- vagy főfolyamatokra is. Az elemzéseket sok esetben az üzleti ciklusok komplexitásában és kombinációinak összefüggésére kell vetíteni, olykor az egész vállalkozás működésére alkalmazva.

A modellünk kiemelten fontos szereplője maga az ember, az emberi tényező. 
Mivel minden beavatkozás, ami a fejlődést támogatja egyben változás is: Ehhez vagy hozzájárulnak a résztvevők, vagy ellenállásba ütközik a folyamat. 
Abban segítünk, hogy a munkatársak elköteleződjenek a vállalások mellett. Azzal, hogy magukénak érzik a feladatokat, zökkenőmentesen tudják támogatni a fejlődést, ezzel figyelve a vállalkozás korlátos erőforrásaira, a drága és sajátságos rendszereire, technikájára.

Kiemelt figyelmet fordítunk egyik legfontosabb értékrendünkre, az erőforrásokkal való takarékoskodásra. Tesszük ezt a megbízóink érdekében a gazdaságosság jegyében. 
Ezen felül nemesebb célt is szolgálunk közvetlen környezetünk védelméért, tágabb értelemben a jövőnk biztosítása érdekében.

Mindezekkel együtt célunk, hogy megfeleljünk a 21. század kihívásainak, ezért sok digitális, automatizát, esetenként robotizált megoldást, támogatást nyújtunk.
Figyelünk arra, hogy az ügyfeleink adatait védjük és bizalmasan kezeljük, egyben az eredményeket szinte bármilyen digitális eszközön, akár folyamatos frissüléssel is láthassák.

SZERVEZETI ÁTVILÁGÍTÁS

Nem elég látni, esetleg csak érezni, hogy valami nem az elvárások szerint működik. Ez pusztán csak a jelenség.
Ahhoz hogy megszüntethető legyen az, ami nem működik jól és, hogy legyen fejlődés meg kell ismerni, hogy mi okozza azt. Átvilágításainkkal belelátunk a mögöttes problémákba, megértjük, hogy minek az eredményeképp alakult ki a nem kívánt helyzet. A diagnózis segítségével értelmezhetővé válik, hogy mennyire komoly a szituáció.

Megismerjük, hogy milyen dinamizmusok, kommunikációs csatornák és akár technikai megoldások és eszközök működnek, valamint hogy a vezetés miként van jelen a szervezetben és hogy a munkatársak elköteleződése, megelégedettsége, motivációja milyen szinten áll.

Ezek ismeretében javaslatot teszünk a megoldásra. Segítünk megvalósítani az elfogadott feladatokat, kiaknázzuk a lehetőségeket, megküzdünk a kihívásokkal és kezeljük a problémákat. 

IRÁNYÍTÁSI és VEZETÉSI KÖRNYEZET ELEMZÉS

Az Irányítási és Vezetési Környezet Elemzés célja a vállalat erősebb versenyhelyzetbe pozicionálása. Az elemzések az információs eszközök és szervezési módozatok alkalmazásával, valamint a vezetőséghez és a harmadik felekhez eljutó információ megfelelő áramlásával foglalkozik.

Munkánk során felmérésekkel és elemzésekkel támogatjuk a menedzsmentet. Ennek eredményeképp a döntési pontok beazonosítását, visszacsatolást és megerősítést kap a vezetés arról, hogy: 

 • milyen hatékonyan támogatják, szabályozzák a működést a felállított irányelvek,
 • a szabályzókörnyezetben tevékenységét eredményesen és hatékonyan végzik, adminisztrálják és ellenőrzik,
 • a különböző ügyleteket megfelelően jóváhagyják és nyilvántartják.

A cél, hogy, kiértékelhető legyen, miként valósítják meg a stratégiai célok felállítására és elérésére, a vállalat dinamikus fejlődésének szabályozására, valamint a vezetőség megfelelő döntéshozói tevékenysége meghatározott mechanizmusokat.

Az elemzési célok elérése érdekében a vállalatvezetés összefoglaló képet kap az irányítási környezetéről, azaz a következő területekről, elemekről

 • Vezetőség és szervezet: benne a vezetőségi struktúra, a teljes szervezeti felépítés, a stratégiai irányelvek, a hatáskörök és jogosultságok megosztásának megállapítása,
 • Vezetőségi információ és elemzések: azaz a vállalat gazdasági és pénzügyi tevékenységének méréséhez és kiértékeléséhez szükséges eszközök és információk értékelése,
 • Tervezés és szabályozás: a tervezési eszközök és technikák vizsgálata abból a szempontból, hogy a vezetés a rendelkezésére álló erőforrások leghatékonyabb és leggazdaságosabb módját alkalmazza-e stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez,
 • Biztonság és biztosítás: azaz, hogy általában a vállalat eszközeinek, értékeinek megóvása, az értékek és üzleti, valamint működési kockázatok meghatározása és csökkentése miként valósul meg.

ELLENŐRZÉSI KERETRENDSZER

A belső szabályozási technikák és rendszer hatékonysága számos olyan irányítási – ellenőrzési mechanizmus működésétől függ, amelyek egyénileg vagy együttesen járulnak hozzá a kockázatok kizárásához vagy csökkentéséhez. A keretrendszert a vezetőség határozza meg attól függően, hogy milyen mértékben szándékozik és/vagy szükséges az irányítási mechanizmusok feszességét meghatározni.
Az Irányítási – Ellenőrzési Környezet hatékonyságával biztosítja a vállaltirányítás az összes termelő – szolgáltató (front office) területek és a kiszolgáló (back office) területek életterét, minőségét, funkcionalitását, azaz hatáskörét.

Az Ellenőrzési Keretrendszer elemzésének elemei:

 • Szabályzatok: melyeknek célja, hogy meghatározzák a társaságok egészének és/vagy részeinek működésére vonatkozó alapvető utasításait, elveit, 
 • Szervezet és Erőforrások kiértékelése: azaz, hogy a rendelkezésre álló erőforrások a vállalat stratégiai céljainak megfelelően működnek-e,
 • Adatvédelem, mely tartalmazza a hatályos adatvédelmi jogszabályok alkalmazását és betartását, a nyilvántartási kötelezettségek működtetését, valamint a rendszerek, eszközök és belső adatok védelmét mind az elvesztés, a károsodás és akár kiszivárgás ellen,
 • IT Rendszerek: azaz a vállalat számítástechnikai rendszereivel történő gazdálkodás, a szervezetben megtalálható eszközök szakszerűen tervezett biztosítása, valamint a stabil, megbízható és biztonságos IT környezet milyen módon szolgálják az üzlet jelenlegi és várható jövőbeni igényeit.

FOLYAMATFEJLESZTÉS

Mivel a társaságok folyamatos működében vannak, elkerülhetetlen, hogy állandó változásokon menjenek keresztül. Ezek a változások erősen kihatnak a munkafolyamatokra. Ezek a gyakorlatok sok esetben kitűnően támogatják az üzleti célok megvalósítását, máskor viszont már régóta feleslegesek, elavultak, az épp aktuális működést inkább akadályozzák bonyolultságával. Előfordul, hogy a szervezett megváltozott, ám a beidegződések, kiosztott szerepek, jogosultságok, döntési elvárások és rutinok változatlanok maradtak.

Segítünk újra gondolni, hogy rendelkezésre álló idővel és a működéshez rendelt erőforrásokkal, energiával hatékonyabban tudjon gazdálkodni a társaság. Beazonosítjuk, hogy hol pazarolja el az erőforrásokat a szervezet és javaslatokat teszünk azok hatékonyságnövelésére. Különös figyelmet fordítunk az értékteremtő munkafolyamatok megerősítésére.
Akár megmérjük, hogy a dolgozók az egyes feladatokat milyen gyakorisággal és mennyi idő alatt végzik. Beazonosítjuk, hogy mely tevékenységelemek tartoznak az eredeti és főfeladatukhoz és melyek, amik csak úgy rájuk pakolódtak. 
Javaslatot teszünk annak összehangolására, hogy ki, kivel, mit, mivel, miért, mikor és hogyan tegyen. 
Az összegubancolódott munkafolyamatokat rendezett szerkezetbe szervezzük.

GAZDÁLKODÁSI és PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

A gazdasági és üzleti tanácsadásunk olyan szolgáltatásokat takar, melyek jellemzően a üzleti tevékenység működtetését megtapasztalt munkatársainkkal végezzük. Ezzel biztosítjuk  azalapos és hiteles eredményeket. Példaképp bemutatunk néhány területet, mely része a csomagnak:

 • pénzügyi helyzet felmérése, termelő irányba állítása,
 • problémák ok-okozati összefüggéseinek feltárása,
 • megoldási, beavatkozási stratégiák felállítása, közös operatív megvalósítása,
 • üzleti folyamat audit és tanácsadás, (Árbevétel, Értékesítés, Kiadások, Beszerzések, Tőkeberuházások, Könyvelés, Adózás, Pénzügyek, Termelés, Szolgáltatás, Árumozgatás, Logisztika, HR, IT)
 • belső ellenőrzés és a működtetés ellenőrzései 
 • havi rendszeres adózási összefoglalók, adótervezési tanácsadás

KOCKÁZATKEZELÉS

A kockázat egy nemkívánatos esemény bekövetkezése vagy egy elvárt esemény elmaradása. Anyagi kockázatok akkor keletkeznek, amikor az operatív tervhez kapcsolódó jövedelemtermelő képességet, vagy a vállalat szempontjából fontos üzleti célokat veszély fenyegeti. 

Kockázatkezelési rendszerünk felállítása során feltárjuk és elemezzük külön-külön is és egymáshoz viszonyítva is a kockázatokat kezdve a stratégiai szinttől egészen az operatív elemekig.

Megvizsgáljuk, hogy felismerte-e a menedzsment a kockázatokat és rendelt-e azokhoz kezelési stratégiát és kontrollokat, és hogy azok megfelelőek-e. 
Ennek értelmében biztosítjuk a kockázatok beazonosítását, felmérését, mértékük megítélését, illetve a kockázatcsökkentő intézkedések felállítását, kivitelezését és ellenőrzését, visszamérését.

Amennyiben nem készített kockázatkezelési tervet a társaság, természetesen annak meghatározásával kezdünk. Mindeközben közösen meghatározzuk, hogy milyen események jelentenek kockázatot, milyen viszonyrendszerek között keletkezhetnek kockázatok, hogyan tudják az egyes szereplők felismerni azokat, és miként avatkozzanak be kezdve a megelőzéstől, a különböző kezelési technikákkal a megszüntetésig.

Vissza az oldal tetejére